เกี่ยวกับเรา AstaReal® ผู้นำการวิจัยด้านการชะลอวัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

AstaReal® ผู้นำการวิจัยด้านการชะลอวัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

วิสัยทัศน์ของเรา
คือการเป็นบริษัทผู้วิจัย
แอสตาแซนธินชั้นนำของโลก

บริษัท แอสตาเรียล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพโดยเฉพาะ เพื่อการผลิต

การวิจัย และการตลาดของแอสตาแซนธินธรรมชาติ โดยบริษัท แอสตาเรียล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ฟูจิ เคมีคอล กรุ๊ป ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ชั้นนำตั้งแต่ปี พ. ศ. 2489

แอสตาเรียล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 ในประเทศสวีเดน และสามารถติดตามผลงานที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมาได้ที่ มหาวิทยาลัย Uppsala ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำ ในปีพ.ศ. 2537 เป็นครั้งแรกในโลก ที่แอสตาเรียลประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในด้านอุตสาหกกรมการผลิตแอสตาแซนธินจาก สาหร่ายฮีมาโตคอก คัสพลูวิเอลิส (Haematococcus pluvialis) ตั้งแต่นั้นมาแอสตาเรียลก็ยังคงเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของแอสตาแซนธิน ด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูก และด้านนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2555 แอสตาเรียล ได้รวบรวมผลการดำเนินงานและรวมกำลังระหว่างบริษัทย่อย ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการวิจัยและจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านสุขภาพ

ในปี 2557 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โรงงานการผลิตแห่งใหม่ในกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐ จึงได้เริ่มดำเนินการและเพิ่มการผลิตแอสตาแซนธินธรรมชาติมากขึ้น

แนวคิดของเราภายใต้ความสุข: “Be you, Just healthier” (เป็นคุณคนเดิม ที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น)

พันธกิจของเรา
คือการทำให้โลกของเรา
มีสุขภาพดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

astareal me about us

‘การมีอายุที่ยืนยาว ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การอยู่ต่ออย่างมีความหวังตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณ’

นี่คือคำจำกัดความเวลาที่เรากล่าวถึง ความสุข

เราเชื่อว่า ความสุขขั้นพื้นฐานในทุกช่วงขณะของชีวิต คือการมีสุขภาพที่ดี ขณะที่คุณเติบโตขึ้น ก็ควรจะสร้างเกาะป้องกันต่อภาวะเครียดจากการออกซิเดชัน (oxidative stress) และการลดการอักเสบเรื้อรัง อย่างไรก็ดีแอสตาแซนธิน ยังเป็นทรีทเม้นต์ที่ช่วยในการชะลอวัยที่ทำให้คุณเปล่งปลั่งสดใสได้โดยไม่ต้องเหนื่อยล้าอีกด้วย

รักษาสิ่งแวดล้อม เข้าถึงชุมชนทั่วโลก

ความรับผิดชอบของเรา

คือ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม
โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสนับสนุนโครงการที่มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งทั่วโลก